MÁY VI TÍNH BỘ

Hình ảnh minh họa

LKI
CPU G1630 (2.8Ghz/ 2Mb/ 1155)
Mainboard H61
DDRAM3 1GB Bus 1333
HDD 250GB Seagate Sata 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX  600W
Keyboard + Mouse
Giá bán: 4,490,000 VNĐ
 

Hình ảnh minh họa

LKII
CPU G2030 (3.0/ GPU 850/3Mb)
Mainboard H61
DDRAM3 1GB Bus 1333
HDD  250GB SATA 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case  ATX 600W
Keyboard + Mouse

Giá bán: 4,950,000 VNĐ

 
 

Hình ảnh minh họa

LKIII
CPU G3220 (3.0/ GPU 850/1100/ 3Mb/ 1155)
Mainboard H61
DDRAM3 1GB Bus 1333
HDD  250GB SATA 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard + Mouse

Giá bán: 5,240,000 VNĐ

 
 

Hình ảnh minh họa

LK IV
CPU G860 (3.0/ GPU 850/1100/ 3Mb)
Mainboard H61
DDRAM3 1GB Bus 1333
HDD 250GB Seagate Sata 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard + Mouse

Giá bán:  5,500,000 VNĐ

 

Hình ảnh minh họa

LKV
CPU G3420 (3.2/ 3Mb)
Mainboard H61
DDRAM3 2GB Bus 1333
HDD 250GB Seagate Sata 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard x + Mouse
Giá bán: 5,600,000 VNĐ
 

Hình ảnh minh họa

LKVI
CPU G3440 (3.3/ 3Mb)
Mainboard H61
DDRAM3 2GB Bus 1333
HDD 250GB Seagate Sata 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard + Mouse
Giá bán: 5,900,000 VNĐ

 

 

 

Hình ảnh minh họa

LK VII
CPU I3-3240 (3.4/HD 2500/ 1155)
Mainboard H61
DDRAM3 2GB Bus 1333
HDD 500GB Seagate Sata 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard + Mouse
Giá bán:   6,650,000 VNĐ
 

Hình ảnh minh họa

LK VIII
CPU I3-4130 (3.4/ Intel HD 4400/ 1155/ 3Mb)
Mainboard G61
DDRAM3 2GB Bus 1333
HDD 500GB Seagate Sata3 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard + Mouse
Giá bán:  6,695,000 VNĐ
 

Hình ảnh minh họa

LK IX
CPU I5 - 3570 (3.4/ Intel HD 2500/ 1155, 6Mb)
Mainboard H61
DDRAM3 4GB Bus 1333
HDD 500GB Seagate Sata3 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard + Mouse
Giá bán:  9,500,000 VNĐ
 

Hình ảnh minh họa

LK X
CPU I7-3770 (3.4/ Intel HD 4000/ 8Mb)
Mainboard H61
DDRAM3 4GB Bus 1333
HDD 500GB Seagate Sata3 
Ổ đĩa DVD
DVI, D-sub, sound
Case ATX 600W
Keyboard + Mouse
Giá bán:  11,800,000 VNĐ
SẢN PHẨM
MỘT SỐ WEBSITE Ở LONG KHÁNH
WEB HAY
TUYỂN DỤNG

QL 56 - Tổ 15 - Tân Phong - Hàng Gòn - Long Khánh - Đồng Nai
Hotline : 0909 25 77 84
Điện thoại : 0613 723 926
Fax : 0613 723 926
Email : idtechpro@gmail.com